Вицепрезидент на Р България Поздравителен адрес

Г-жа МАРГАРИТА ПОПОВА – ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ прие отправената покана за патронаж на юбилейното 10-то издание на Международен Младежки фестивал на изкуствата "Музите".

Оценявайки  фестивала "... с особено удоволствие и с очаквания за сериозен позитивен отзвук‘‘ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ пожела "... вдъхновените усилия на организаторите на фестивала, както и творческият заряд на младите участници да доближават съвременното ни общество до най-ценното от образа на класическите МУЗИ – красота, добронамереност и хармония в света‘‘.