Контакти

Информация за кореспонденция с организаторите на фестивала:
за пощенски писма: гр. София 1000, ул. „Рачо Димчев” № 2, офис 4;

телефон и факс 02/981 01 06;

мобилен телефон 0888 512 996, 0897 647 005

в електронен вид на e-mail: fest@muzite.org; muzite_fest@abv.bg