Контакти

Информация за кореспонденция с организаторите на фестивала:

за пощенски писма: гр. София 1000, ул. „Рачо Димчев” № 2, офис 4;
в електронен вид на e-mail: muzite_fest@abv.bg

телефон и факс 02/981 01 06;
мобилен телефон 0888 512 996, 0897 647 005