ММФИ "Музите" 2020 Заявка за участие

Формуляр на заявка за участие можете да изтеглите ОТ ТУК

Заявката за участие съдържа данни относно:

1. Сесия за участие. Попълнете с думи в коя сесия желаете да участвате (колектива, солиста), например „Първа“, като отчетете в коя сесия е вида изкуство, който представяте.

2. Име на колектива (солиста). Попълнете в свободен текст името на колектива или име, презиме и фамилия на солиста, като по възможност избягвате съкращения и абревиатури. Например: „Младежки танцов ансамбъл „Хоро“.

3. Възрастова група на колектива (солиста). Попълнете възрастовата група на колектива (солиста), например: „Трета

4. Творческа биография на колектива (солиста). Попълнете в свободен текст

5. В кои конкурсни раздели и категории ще участвате (или извънконкурсна програма). Ако желаете да участвате в конкурсната програма попълнете буквата за раздел и числото за категория, например „А1“. Ако желаете да участвате в извънконкурсната програма попълнете буквата „Н“, като можете да допълните и вида изкуство на колектива (солиста), например „Н, А1“.

6. Информация за продукцията: Автор - попълнете  имената на авторите на музиката, текста, аранжимента, хореография и т.н. Времетаенето се изписва в минути и секунди, например „3:40

7. Музикално оборудване. Вид  playerпосочете какъв плеър е необходим за възпроизвеждане на Вашите записи, например „МР3. Микрофон – попълнете количество и вид на необходимите микрофони и стативи за тях, например „3 кабелни, 2 безжични, 3 с клипс, 5 статива“.

8. Осветление. С текст „Да“ или „Х“  попълнете какво осветление е необходимо.

9. Специални изисквания. В свободен текст попълнете други Ваши изисквания за сценичната Ви изява.

10. Участие в уъркшоп и пленери. Попълнете дали желаете да участвате в някой от организираните уъркшоп и пленери и конкретно в кой.

11. Данни за групата (солиста).

Брой участници в групата. Попълнете с цифри количественият състав на Вашата група, разглеждана като туристическа група. Числото в поле „Общо“ представлява сумата от попълненото в полета „Ръководител (и)“, „Участници във фестивала“ и „Придружаващи лица“. „Придружаващи лица“ са всички онези лица, които са в състава на групата, не се изявяват на сцената като участници във фестивала, но ползват предлаганите от организаторите на фестива туристически услуги за настаняване и хранене.

Худ. ръководител (и). Попълнете персоналните данни на художествения ръководител (и) на колектива (солиста)

Организация. Попълнете данни за организацията (културен дом, читалище, клуб), в която функционира Вашия колектив.

12. Какви услуги заявявате. Попълнете с цифри за колко лица от групата заявявате всеки от трите вида предлагани услуги, независимо дали лицата са ръководители, участници във фестивала или придружаващи. Сумата от двете попълнени числа трябва да бъде равна на числото в поле „Общо“ от точка 11.

13. Информация за транспорта. Попълнете изискваните данни с цел организиране на Вашето посрещане и настаняване в хотелите и евентуален трансфер от друго място (например ЖП гара Бургас) до хотелите в Созопол.

14. Екскурзии и развлечения. Попълнете дали желаете да участвате в организираните екскурзии и развлечения, включени в програмата. Желателно е да се напише броя на желаещите.  Информация за екскурзиите и развлеченията можете да намерите в бутон „Екскурзии“ на нашия сайт.

15. Данни за фактура. Попълнете необходимите данни за издаване на фактура за предоставените от фестивала услуги, ако е необходима такава.

16. Данни за лицето, попълнило формуляра. Попълнете имената и контактните данни на лицето, попълнило формуляра.

Заявката удостоверява, че кандидатът приема условията на Международен младежки фестивал на изкуствата „Музите” (статут, регламент, цени, програма и др.), подробно описани на официалния сайт на фестивала www.muzite.org.

Попълнената информация се счита за окончателна. Да се избягват съкращения и абревиатури.

Лицето, попълнило формуляра, дава съгласието си личните данни да бъдат обработвани и използвани от организаторите на фестивала във връзка със сключения договор. Настоящото съгласие се предоставя съгласно разпоредбите по чл. 4 ал. 1, т. 2 и 3 от Закон за защита на личните данни

След като попълните заявката, запишете файла с името, което Ви се предлага или с друго име.

 

Заявката за учaстие във фестивала се изпраща на адрес: fest@muzite.org

Формуляр на заявка за участие можете да изтеглите от ТУК