НОВИНИ

     Поздравителен адрес      Скъпи приятели,      От името на Представителството на Руско сътрудничество в Република България сърдечно приветствам участници, гости и организатори на XIIМеждународен фестивал – конкурс на изкуствата ,,Музите“      Фестивалът се явява потвърждение на това, че...

      Поздравителен адрес       Уважаеми госпожи и господа,       От името на Държавната агенция за българите в чужбина и лично от свое име поздравявам най-сърдечно организаторите, домакините и участниците в инициативата.       Благодаря на Сдружение „Музите“‚ с председател Христина Кръстева за...

          Уважаема г-жо Кръстева,           Уважаеми гости на Международния фестивал,           Уважаеми представители на журито,           Скъпи участници,           Приемете моите най-искрени поздрави и пожелания за успех на XII – то издание на Международниq младежки фестивал ,, Музите...

Община Созопол и Сдружение „Музите“   ИМАТ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНЯТ НА: Фестивал „Музите“ 2017 за участие в пленери по изобразително,приложно изкуство и фотография, литературен и кинопленер ЗА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ ВСИЧКИ ИЗКУСТВА   Тема  „Магията на Созопол и Музите“   Предложената тема и...

Съюз на  българските музикални и танцови дейци – партньор на Сдружение „Музите“      Съюзът на  българските музикални и танцови дейци прие предложението за партньорство на Сдружение "Музите".     Оценявайки  досегашните издания на  Международен младежки фестивал на изкуствата "Музите",  съюзът на ...

Pages