ПЛЕНЕР ЗА ВИЗУАЛНО ИЗКУСТВО ЗА ХУДОЖНИЦИ, ФОТОГРАФИ И КИНОЛЮБИТЕЛИ

 Сдружение Музите

София 1000, ул. „Рачо Димчев” 2

 Тел./факс: 02 981 0106 ; Моб.: 0888 512 996; 0897 647 005

www.muzite.org, e-mail: muzite_fest@abv.bg

 

 

ХIII Mеждународен младежки фестивал-конкурс на изкуствата „МУЗИТЕ“ - СОЗОПОЛ 2018

Под патронажа на г-жа Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България

5 - 15 юли 2018 г. Созопол

 

ОРГАНИЗИРА ПЛЕНЕР ЗА ВИЗУАЛНО ИЗКУСТВО

ЗА ХУДОЖНИЦИ, ФОТОГРАФИ И КИНОЛЮБИТЕЛИ

първо издание

 

ТЕМА: „РАЗЛИЧНИ И ЕДНАКВИ В РАДОСТТА“

 

ПЕРИОД: от 10 до 15 юли 2018 г. (5 дни)

Откриване на пленера: 15:00 ч. на 10 юли, закриване – 10:00 ч. на 15 юли.

МЯСТО: Созопол

ЗАПИСВАНЕ: muzite_fest@abv.bg

ЦЕНИ ЗА УЧАСТИЕ:

  • за участници  с интереси в областта на визуалните изкуства, които сами ще финансират своето участие - 240 лв.

 

  • безплатно за ученици от държавно училище по изкуствата и културата, които са класирани индивидуално през 2018 г. на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуствата и науката на национално и международно равнище, включени в ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА. на Министерството на културата (МК), партньор на ММФИ "Музите".

       Лицата, отговарящи на тези условия заплащат участието си в пленера на цена 195 лева, която сума след завършване на пленера им се възстановява от МК като еднократно финансово подпомагане за участие в пленер. Разликата в цената спрямо другите участници в пленера се поема от организаторите на фестивал "Музите", които срещу това ще се радват да получат тяхно произведение, което да остане в художествената колекция на ММФИ „Музите“.

 

ПРОГРАМА

 

1. Откриване на пленера с представителна изложба от произведения на участниците: всеки участник носи по едно свое представително произведение за изложбата; предварително отпечатано картонче с трите имена и заглавието на произведението; цена и кратка автобиография на автора.

2. Пленер: Младите визуални артисти на фестивала - художници, фотографи и кинолюбители ще направят серия репортажни рисунки, фотографии и мултимедийни клипчета на събитията, залегнали в програмата, както и портретни рисунки и/или фотографии на участниците от различни страни и националности. Материали по техен избор.

3. Финален СТРИЙТ АРТ и закриване на пленера. Участниците ще получат Диплом за участие в пленера "МУЗИТЕ".

 

ОРГАНИЗАЦИЯ

В началото на всеки от дните се анализират предстоящите събития и се дават насочващи бележки. Прави се конферанс - преглед на направеното през предишния ден с анализ, корекции и насочване.

В продължение на деня се посещават репетиции, процеси, шествия, концерти по избор на авторите. Всеки от участниците разработва собствена арт-концепция по темата на пленера и план за реализацията и . Рисува се на място или после по памет с предпочитаните материали на участниците.

Участниците в пленера могат да участват и в конкурса на фестивала.

Препоръчва се предварително запознаване с характера на международния фестивал на  http://www.muzite.org/bg/node/237

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ФЕСТИВАЛ "МУЗИТЕ" :

1. Заявка за участие. Заявка можете да намерите в края на тази страница. Заявката се изпраща на e-mail: muzite_fest@abv.bg

2. Плащане в размер на 195 лева.

 

Покана за участие в конкурс по изобразително, приложно и фотоизкуство http://www.muzite.org/bg/node/303

БАНКОВА СМЕТКА: Сдружение Музите

IBAN: BG87 FINV 9150 1215446778

BIC: FINVBGSF

Първа инвестиционна банка, България, София, клон П. Евтимий

 

За възстановаване от Министерството на културата на платената сума в размер на 195 лева, организаторът на ММФИ "Музите" след завършване на пленера издава служебна бележка, удостоверяваща участието в него и фактура за платената сума.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

(ИЗВАДКА ОТ САЙТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, ВРЪЗКА)

Закрила на деца с изявени дарби включва:

...

• еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лв.
Право на стипендия има ученик от държавно училище по изкуствата и културата, който е класиран индивидуално през 2018 г. на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуствата и науката на национално и международно равнище, включени в ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА. В програмата на министерството са включени авторитетни национални и международни конкурси. Освен за стипендии учениците могат да кандидатстват и за еднократно финансово подпомагане за участие в пленери, майсторски класове и лагери.

Закрилата на деца с изявени дарби от държавните училища по изкуствата и културата се осъществява от министъра на културата въз основа на подадено искане по образец /Искане за предоставяне на закрила - образец /. Към искането се прилага копие от документа за получена награда от национален или международен конкурс, включени в програмата за съответната година, копие от акт за раждане или лична карта на детето. Училището по изкуствата или културата, в което се обучава ученикът, изпраща служебна бележка в Министерството на културата.

Искането за дете от държавно училище по изкуствата и културата, заедно с приложенията, може да се подава на фронт-офиса на Министерството на културата или да се изпраща по пощата на адрес: бул. „Александър Стамболийски” № 17, София 1040, Министерство на културата. По желание на гражданите за ускоряване на процедурите искането със сканирани приложения може да се изпраща предварително на електронна поща mc_artschool@abv.bg. Копие от заповедта за предоставяне на стипендия и/или еднократно финансово подпомагане или за отказ от закрила се получава в съответното училище.

КРАЙ НА ИЗВАДКАТА ОТ САЙТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

 

 

 

 

ЗАЯВКА

 

ЗА УЧАСТИЕ В ПЛЕНЕР ЗА ВИЗУАЛНО ИЗКУСТВО

ЗА ХУДОЖНИЦИ, ФОТОГРАФИ И КИНОЛЮБИТЕЛИ

от 10 до 15 юли 2018 г.

ФЕСТИВАЛ „МУЗИТЕ“ СОЗОПОЛ 2018

 

 

Имe на групата / участник:  ................................................................

Телефон: ................................................................

E-mail: ................................................................

Website: ................................................................

Информация за участие:

Настаняване: ................................................................

Брой участници: ................................................................

ХУДОЖНИЦИ................................................................

ФОТОГРАФИ:  ................................................................

КИНОЛЮБИТЕЛИ: ................................................................

 

Име на ръководител: ................................................................

 

За да попълните заявката за участие, моля копирайте текстовете в син цвят в отделен документ във формат Microsoft Word (*.doc, *.docx) и изпратете на e-mail: muzite_fest@abv.bg. Телефон за справка: 0888 512 996, Христина Кръстева