Поздравителeн адрес на Вицепрезидента на Р България

          Уважаема г-жо Кръстева,

          Уважаеми гости на Международния фестивал,

          Уважаеми представители на журито,

          Скъпи участници,

          Приемете моите най-искрени поздрави и пожелания за успех на XII – то издание на Международниq младежки фестивал ,, Музите“.

          Днес с радост и удовлетворение бихме могли да отбележим, че празникът на изкуствата в Созопол се утвърди като едiн от най-значимите, ярки и амбициозни събития в националния ни културен календар. През всички години от своето създаване до сега Фестивалът ,,Mузите“ е успешна платформа за изява на хилядите млади хора от България, Европа и света.

          Пожелавам здраве, професионално вдъхновение и успех на всички, които участват в магията на ,, Музите“!

Илияна Йотова

Вицепрезидент на Република България