Поздравителeн адрес на председателя на ДАБЧ

      Поздравителен адрес

      Уважаеми госпожи и господа,

      От името на Държавната агенция за българите в чужбина и лично от свое име поздравявам най-сърдечно организаторите, домакините и участниците в инициативата.

      Благодаря на Сдружение „Музите“‚ с председател Христина Кръстева за поканата да партнираме и на Дванадесетото издание на проявата през 2017 г. И да съберем в една изложба таланта и родолюбието на най-младото поколение българи в чужбина.

      Надявам се, че в бъдеще партньорството ни ще продължи, като израз на нови проекти, посветени на творчеството и разбирателството между младите хора от България и по света.

      На добър час!                                                                                    

Петър Харалампиев

Председател на Държавна агенция за българите в чужбина