НОВИНИ

Във връзка със засиления интерес през последните дни към десетото издание на ММФИ "Музите", срокът за подаване на заявка се променя на 25 юни 2015 година, срокът за заплащане на 30 % от общата сума се променя на 30 юни, а заплащането на цялата сума - до 5 юли 2015 година.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  Г-жа МАРГАРИТА ПОПОВА – ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ прие отправената покана за патронаж на юбилейното 10-то издание на Международен Младежки фестивал на изкуствата "Музите". Оценявайки  фестивала "... с особено удоволствие и с очаквания за сериозен позитивен отзвук‘‘ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА...

Pages