За нас

СДРУЖЕНИЕ МУЗИТЕ

Сдружение"Музите" е създадено с цел откриване и развитие на талантливи деца и младежи в областта на изкуството и културата, фолклора и занаятите и осъществяване на културни проекти на национално и международно ниво. Сдружението е регистрирано съобразно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Марката на Международен младежки фестивал на изкуствата (ММФИ) „Музите”” е регистрирана марка в патентното ведомство на Република България.

Официален старт на дейността е даден през 2006 година с първото издание на Международен младежки фестивал на изкуствата ,,Музите". Фестивалът е включен в културната програма на Община Созопол и в културния календар на Министерство на културата на Република България.

Незабравимата атмосфера и творческият заряд на участниците превърнаха фестивал „ Музите” в символ на приятелството и мултикултурализма.

Сдружение Музите е организатор на младежки културни мероприятия в страната и чужбина и надежден партньор на фестивали, организации и културни проекти.

ЛОГО НА ФЕСТИВАЛ "МУЗИТЕ"

Лого на фестивал "Музите"

Логото на фестивал "Музите" можете да свалите ОТ ТУК:

Логото на Туроператор Еспас можете да свалите ОТ ТУК:

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ЕСПАС

Туристическа фирма “ЕСПАС” е основана през 1999 година и притежава

Лиценз ТУРОПЕРАТОР №3664 и Лиценз ТУРАГЕНТ №5507 на Министерство на Туризма на Република България.

Като туроператор, „Еспас” е специализиран основно в организация на детски и младежки отдих, екскурзии за деца и младежи, самолетни и автобусни програми, ваканционни турове в България и чужбина, образователни програми за деца студенти, национални и международни детски и младежки фестивали.

Като турагент, „Еспас” предлага програми на водещи туроператори до всяка една дестинация.

Туроператор и Туристически агент „Eспас" съвместно със  Сдружение„Музите’’се явяват учредители на Международен младежки фестивал на изкуствата "Музите"(ММФИ "Музите"), който се провежда всяко лято в  гр. Созопол.

Предлагаме сътрудничество на организации и компании, работещи в областта на туризъм , култура, изкуство, образование, екология и участие в национални и международни проекти.

СНИМКИ