Обща информация

Международен младежки фестивал на изкустватаМузите ( ММФИМузите)  е традиционен форум на изкуствата, който събира в България хиляди участници от цял свят.

Фестивалът се провежда под патронажа на Вицепрезидента на Република България. Включен е в културната програма на гр. Созопол и в културния календар на Министерство на културата на Република България.  

ММФИ „Музите” се организира от Сдружение „Музите” и Община Созопол, с любезното съдействие на Кмета на Община Созопол.

Фестивалният период е от 5-ти до 15-ти юли в две сесии по 5 дни, разделени на видове изкуства. Отлично съчетание на летен  морски отдих с  активна творческа изява.

Международен младежки фестивал на изкуствата (ММФИ)  „Музите” е многожанров фестивал-конкурс и представя всички изкуства.

В конкурса участват ансамбли и солисти от училища по изкуствата, академии, школи, студия, детски и младежки центрове, деца и младежи на възраст от 5 до 35 години.

Конкурсното жури е международно - учени от Българска академия на науките и престижни международни университети, утвърдени творци, директори на международни фестивали, художествени ръководители на творчески колективи, носители на Гранд При в различните изкуства от предходни издания на фестивал „Музите“

Групи и солисти с представители на възраст над 35 години участват в извънконкурсната програма и всички съпътстващи събития.

Незабравимата атмосфера и творческият заряд на участниците превърнаха фестивал   ,,Музите” в емблема на Созопол и  мащабно културно събитие,в символ на приятелството и мултикултурализма и устойчив мост за споделяне на традиции и ценности.