НАГРАДИ

Mеждународен младежки фестивал  на изкуствата „МУЗИТЕ”

НАГРАДИ

Всеки колектив и индивидуален изпълнител, неучастващи в конкурсната програма, както и некласираните участници от конкурсната програма, получават диплом за участие и подарък от спонсора на фестивала.

Творческите колективи , индивидуални участници и ръководители се отличават с призове и награди за:

Първо място: Медал, Грамота, Специален приз на фестивала.

Второ място: Медал, Грамота, Специален приз на фестивала.

Трето място: Медал, Грамота, Специален приз на фестивала.

 

Специални награди:

*Награда на Община Созопол;

*Награда на Сдружение „Музите”;

*Награди на Спонсорите;

*Награда на Публиката;

*Награди на Партньори;

*Награда на Журито

*Награди за пленери в различни раздели изкуства

*Награда за Чуждестранен танцов колектив, изпълняващ Български фолклор;

*Награда за Чуждестранен певчески колектив, изпълняващ песен на Български език

 

Парични награди:

*Специална награда за раздел "ТАНЦОВО ИЗКУСТВО"

*Специална награда за раздел "МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО"

*Специална награда за раздел "ИЗОБРАЗИТЕЛНО,ПРИЛОЖНО И ФОТО ИЗКУСТВО"

*Специална награда за раздел "ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА"

*Специална награда за раздел "TEАТРАЛНО ИЗКУСТВО"

*Специална награда за раздел "НЕСТАНДАРТНИ ФОРМИ"

*Специална награда за раздел "КИНО"

 

 Победителите във всяка категория от конкурсната програма получават  званието "лауреат" на I, II или III награда, диплом, плакет, предметна награда и подаръци.

 

Най-високата награда е "Grand prix" на Фестивала-конкурс, която се връчва за всяка категория изкуство.