Regulation

logo%281%29 Mеждународен младежки фестивал-конкурс на изкуствата „МУЗИТЕ”

5-15 юли Созопол, България

 Условия за участие

 

За фестивала:

Международният младежки фестивал на изкуствата (ММФИ) „Музите“ е много жанров младежки фестивал и конкурс на различни форми на изкуства: танц, музика, театър, изобразително и приложно изкуство и фотография, нестандартни форми, художествена литература и кино. Фестивалът е домакин на близо 2000 участници от 25 страни и е едно от най-големите младежки събития в Източна Европа.

Организира се от Сдружение „Музите” в партньорство с Община Созопол и се провежда ежегодно от 5 до 15 юли в град Созопол, България.

Сесии и изкуства:

Провежда се всяка година  от 5 до 15 юли  в град Созопол в две сесии:

-  I сесия от 5 до 10 юли. През първата сесия  се провеждат конкурсите в раздели "Танцово изкуство", „Нестандартни форми" и „Художествена литература“ .

- II сесия от 10 до 15 юли. През втората сесия се провеждат конкурсите в раздели „Музикално изкуство“ „Изобразително, приложно и фото изкуство", „Театрално изкуство“ и Кино“.

Кой е поканен да участва:

 • Ансамбли и солисти от училищата по изкуства, академии, училища, студия, културни центрове, деца и младежи от 5 до 35 години в конкурсна и неконкурсна програма.
 • Възрастни над 35 години са поканени да участват като специални гости.
 • Няма ограничения за броя на изпълняващите ансамбли и броя на участниците.
 • Всички могат да участват в конкурсната и извънконкурсната програма.
 • Входа за публиката е свободен

 Пристигане и отпътуване:

 • Пристигане на участниците в първа  сесия – 5 юли; отпътуване - 10 юли.
 • Пристигане на участниците във втора сесия – 10 юли; отпътуване - 15 юли.

Удължаването на престоя на участниците е възможно само преди началото и след края на фестивала!!!

 

Желаещите могат да се включат по желание и в двете сесии.

  Правила за участие:

 • За да се регистрирате за участие, моля, попълнете всички данни на регистрационния формуляр и го изпратете на имейл на fest@muzite.org заедно със съответните снимки.
 • Всички кандидати са длъжни да внесат депозит в размер на 30% (тридесет процента) от общата сума. В случай на анулиране на заявлението преди крайния срок, 30% депозит не се възстановява
 • Моля, запознайте се с цените преди да обработите плащането
 • Вашата кандидатура ще бъде разгледана и потвърдена по имейл след като заявлението и плащанията са получени.
 • Останалата такса за участие трябва да се заплати не по-късно от 30 календарни дни преди началото на фестивала, т.е. не по-късно от 31 май

Участниците във фестивала се представят в следните възрастови групи:

 • Първа възрастова категория: От 5 до 12 годишна възраст.
 • Втора възрастова категория: От 13 до 18 годишна възраст.
 • Трета възрастова категория: От 19 до 35 годишна възраст.
 • Четвърта възрастова категория: От 35 годишна възраст

Във всеки колектив от дадена възрастова група се допуска наличието на 30 % участници от по-старша или по-младша възрастова група.

 

График, репетиции и правила на изпълнение:

 • Състезателната програма ще бъде определена от организаторите въз основа на получените заявки.
 • Редът на изпълненията в конкурса зависи от възрастта на участниците (от младши до старши възрастови групи) и от формата на изкуството
 • Програмата се обявява по време на репетициите за съответния ден
 • Всеки солист има до 1 минута за техническа репетиция, групите имат до 3 минути, а ансамблите (над 30 души) имат до 5 минути.
 • Репетицията включва прохождане на сцена и бърза проверка на звука и светлината.
 • Реда на  репетициите следва реда на програмата и промени не се допускат.
 • Всеки екип и отделен артист участва с различна програма. Едно и също изпълнение не е разрешено в две програми
 •  Всеки отбор и солист участват с две изпълнения в състезанието и с едно изпълнение в концерт на заключителната сесия (само лауреати), които предварително са посочени във формуляра за кандидатстване.
 • Участниците се включват в парада, екскурзиите, уъркшопите  и други мероприятия

 

Саунтрак и музика:

Участниците са длъжни да представят на организаторите ЗАЕДНО с приложението музиката или аудиозаписите за тяхното изпълнение. Разрешени аудио формати: MP3 или WAV. Аудио файловете ТРЯБВА да бъдат наречени както следва

Име на участника:_Name of The Track_Duration.MP3

Име на участника: _Name of The Track_Duration.WAV

Име на участника: _3_45.WAV

 

 • Текстовете за отпечатване на дипломите, сертификатите и благодарствените писма се подготвят предварително в съответствие с информацията, предоставена във формуляра за кандидатстване. В случай на правописни грешки в предоставената им информация, организаторите не носят отговорност за грешките, които могат да възникнат.
 • Организационни и технически срещи с писателя, режисьор, концертни ръководители, технически екип (звук, осветление и специални ефекти), ръководители на екипи и отделни участници се провеждат всеки ден.
 • Организаторите на фестивала препоръчват творчески формации и солисти да научат текста, музиката и хореографията на химна на Фестивала на музите и да носят националния флаг на своята страна.
 • Ръководителите на групите са изцяло отговорни за своите екипи, костюми и вещи.

 

ВАЖНО:  За участието си във Фестивала участниците трябва да имат подготвени следните варианти на програми:

-  участия в конкурсна програма: две програми за участие в конкурсите с продължителност съгласно Статут на фестивала;

-     участия в извънконкурсна програма: концертна програма (блок-програма или с паузи за смяна на костюми) съгласно Статут на фестивала;

-  дефилета по централните улици на град Созопол. Групите носят националния флаг на своята държава и флаг на колектива (ако има такъв): фрагменти за дефилета до 3 минути.

-  тържествените Гала концерти при закриването на сесиите на фестивала: една програма за закриване до 5 минути за колективи и 3 минути за камерни и солови изпълнители;

- съвместни мероприятия между колективите на различните страни (обмяна на опит, състезания, игри, дискотеки).

 • : Изпълнения, които включват обиден или непочтителен език или жест, няма да бъдат толерирани Насилието и / или престъплението от всякакъв вид е строго забранено!

 

Всички туристически услуги на фестивала се предоставят от туристическа агенция „Espace”

Щастливи ще бъдем да Ви посрещнем на фестивал Музите

Очакваме Ви!