Регистрация

 ЗАЯВКА (ФОРМУЛЯР) ЗА УЧАСТИЕ в XIII международен младежки фестивал на изкуствата „Музите”, Созопол 2018

ЗАЯВКА

1. Сесия за участие

2. Име на колектива (солиста)

3. Възрастова група на колектива (солиста)

4. Творческа биография на колектива (солиста)

5. В кои конкурсни раздели и категории ще участвате (или извънконкурсна програма)

6. Информация за продукцията

Конкурсна програма (извънконкурсна програма)

1.

2.

Концерт закриване на сесията

7. Музикално оборудване:

Вид плеър
Микрофони

8. Осветление:

9. Специални изисквания:

10. Участие в уъркшоп и пленери

11. Данни за групата (солиста)

Брой участници в групата

Участници във фестивала
Придружаващи лица

Худ. ръководител (и)

Организация (културен дом, читалище, клуб)

12. Какви услуги заявявате:

                        Тип на услугата                                                     За колко лица

13. Информация за транспорта:

14. Екскурзии и развлечения

15. Пояснения, особености

Заявката да съдържа пълната и точна информация. Да се избягват съкращения и абревиатури. Изпратената заявка удостоверява, че кандидатът приема условията на международен младежки фестивал на изкуствата „Музите”, които могат да се прочетат от сайт www.muzite.org.

Лицето, попълнило формуляра, дава съгласието си личните данни да бъдат обработвани и използвани от организаторите на фестивала във връзка със сключване на договор за услуги. Настоящото съгласие  се предоставя съгласно разпоредбите по чл. 4 ал. 1, т. 2 и 3 от Закон за защита на личните данни.

16. Данни за фактура

17. Данни за лицето, попълнило формата за заявка

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.