Важни дати

С оглед на успешната подготовка за участие в Mеждународен младежки фестивал-конкурс на изкуствата

„МУЗИТЕ” – СОЗОПОЛ

                  обобщаваме сроковете, които трябва да бъдат спазвани:

20 май   Краен срок за подаване на Заявка за участие, снимкови материали и музика на имейл: fest@zarche.com

10 юни  Краен срок за изпращане на пълен списък на делегацията с трите имена, дата на раждане и номер на личната карта/паспорт/. За участниците, нуждаещи се

             от визи списъкът съдържа: трите имена, дата на раждане, номер на паспорта, дата на издаване, срок на действие на документа.

5/10 юли  Пристигане на участниците /1 и 2 части/, настаняване, провеждане на Техническа конференция в град Созопол с всички делегати, представяне  на фестивалната програма.

5/10 юли   Дефиле.Тържествено откриване на /1 и 2 части/  на фестивала. Гала концерт.

9/14 юли   Тържествено закриване на /1 и 2 части/  на фестивала. Гала концерт.

10/15 юли  Отпътуване на групите.

МMФИ „Музите”

Фестивал „Музите“ – Фестивалът на мечтите!