Уважаеми ръководители и участници от творчески колективи, колеги и приятели!

В далечната 1896 се провеждат олимпийските игри на новото време с участие на 14 държави, в които и нашата родина България.

По повод 15 тия Юбилеен сезон на фестивал Музите ще последваме принципа на Пиер дьо Кубертен и Олимпийското наследство „Важна е не победата, а участието“

Нека вземем техния пример.

Тази година всички наши участници ще бъдат победители в отделните раздели изкуства и всички ще бъдат наградени.

Това ще бъде и нашата благодарност към всички участници през последните 15 години и подарък  за новите участници и партньори на Музите.

Изживейте тържеството на Музите и нека преживяното и спомена от участието бъде пример за съзидателност, креативност и устойчивост, дори и в новите реалности в които е поставено цялото човечество.