Всеки колектив или изпълнител участва с до  две изпълнения в конкурсната програма, които предварително се посочват в заявката за участие.

В концерта на закриването на съответната сесия участват с едно изпълнение.

Всеки колектив и индивидуален изпълнител участва с различна програма. Повторения на едни и същи изпълнения от един участник в различните концерти не се допускат.