Всеки колектив или изпълнител участва с до  две изпълнения в конкурсната програма, които предварително се посочват в заявката за участие.

В концертите за закриването на всяка сесия участват с едно изпълнение само носителите на „Grand prix“ и лауреатите на I награда.

Всеки колектив и индивидуален изпълнител участва с различна програма. Повторения на едни и същи изпълнения от един участник в различните концерти не се допускат.