В деня на пристигане на колективите-участници се провежда Конференция, където всички ръководители се запознават с програмата на фестивала и се изясняват всички технически въпроси.