Началото на всяко фестивално издание се поставя от Кмета на Община Созопол на тържествена церемония по откриването. Церемонята по откриването се отбелязва с традиционната заря и изпълнение на Химна на Фестивала.

След церемониите по откриването на фестивала, първата и на втората сесия се провеждат големи концерти с участието на всички колективи. При закриването на двете фестивални сесии се провеждат гала-концерти на лауреатите. Колективите участници представят програма до пет минути.

Конкурсите също се провеждат под формата на публични концерти пред жури и публика.