Поздравителен адрес

Уважаеми госпожи и господа,

От името на Държавната агенция на българите в чужбина и лично от свое име поздравявам най-сърдечно организаторите, домакините и участниците в инициативата.

Надявам се, че партньорството ни ще продължи, намирайки израз в нови проекти, посветени на творчеството и разбирателството между младите хора от България и по света.

На добър час!

Борис Вангелов

Председател на Държавна агенция на българите в чужбина