Поздравителен адрес от председателя на Държавна агенция за българите в чужбина

Уважаеми госпожи и господа,

От името на Държавната агенция за българите в чужбина и лично от свое име поздравявам най-сърдечно организаторите, домакините и участниците в инициативата.

Благодаря на Сдружение „Музите“‚ с председател Христина Кръстева за поканата да партнираме и на Дванадесетото издание на проявата през 2017 г. И да съберем в една изложба таланта и родолюбието на най-младото поколение българи в чужбина.

      Надявам се, че в бъдеще партньорството ни ще продължи, като израз на нови проекти, посветени на творчеството и разбирателството между младите хора от България и по света.

На добър час!  

Петър Харалампиев

Председател на Държавна агенция за българите в чужбина