Поздравителeн адрес от госпожа Илияна Йотова, Вицепрезидент на Р България

Уважаема г-жо Кръстева,

Уважаеми гости на Международния фестивал,

Уважаеми представители на журито,

Скъпи участници,

Приемете моите най-искрени поздрави и пожелания за успех на XII – то издание на Международния младежки фестивал „Музите“.

Днес с радост и удовлетворение бихме могли да отбележим, че празникът на изкуствата в Созопол се утвърди като един от най-значимите, ярки и амбициозни събития в националния ни културен календар.През всички години от своето създаване до сега Фестивалът „Музите“ е успешна платформа за изява на хилядите млади хора от България, Европа и света.

Пожелавам здраве, професионално вдъхновение и успех на всички, които участват в магията на “Музите“!

Илияна Йотова

Вицепрезидент на Република България