Поздравителен  адрес

Уважаеми госпожи и господа,

От името на Държавната агенция на българите в  чужбина поздравявам най-сърдечно организаторите, домакините и участниците в инициативата.

Убеден съм, че обмяната на идеи ще сближи участниците, а фестивалът за пореден път ще бъде цивилизованият мост, свързващ представителите на различни национални култури!

На добър час!

                                                          Йордан Янев

                                                 Председател на Държавна агенция на българите в чужбина