ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ДО ОРГАНИЗАТОРИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ В ЕДИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ „МУЗИТЕ“ – СОЗОПОЛ, 2016

Уважаеми госпожи и господа,

От името на Държавната агенция на българите в чужбина и лично от свое име поздравявам най-сърдечно организаторите, домакините и участниците в инициативата.

С любезното съдействие на община Созопол, млади таланти от България и чужбина ще творят през следващите дни в една атмосфера, съчетаваща по неповторим начин древно и настояще. Вярвам, че обмяната на творчески идеи ще сближи участниците и ще ги вдъхнови за нови творчески успехи. Изкуството сближава хората и допринася светът ни да бъде още по-красив.

Благодаря на сдружение „Музите“ с председател Христина Кръстева за поканата да партнираме и на Единадесетото издание на проявата през 2016 г. И да съберем в една изложба таланта и родолюбието на най-младото поколение българи в чужбина. Надявам се, че партньорството ни ще продължи, намирайки израз в нови проекти, посветени на творчеството и разбирателството между младите хора от България и по света.

На добър час!

Борис Вангелов

Председател на Държавна агенция на българите в чужбина