Г-жа МАРГАРИТА ПОПОВА – ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ прие отправената покана за патронаж на юбилейното 10-то издание на Международен Младежки фестивал на изкуствата «Музите».

Оценявайки  фестивала «… с особено удоволствие и с очаквания за сериозен позитивен отзвук‘‘ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ пожела «… вдъхновените усилия на организаторите на фестивала, както и творческият заряд на младите участници да доближават съвременното ни общество до най-ценното от образа на класическите МУЗИ – красота, добронамереност и хармония в света‘‘.