Поздравителен адрес

 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

 

Скъпи приятели,

От името на Представителството на Руско сътрудничество в Република България сърдечно приветствам участници, гости и организатори на XIIМеждународен фестивал – конкурс на изкуствата ,,Музите“

Фестивалът се явява потвърждение на това, че изкуството и творчеството ще променят света към по-добро

От цялата душа пожелавам на участниците във фестивала вдъхновение и творчески открития, а на гостите на този празник на изкуствата – ярки впечатления.

Павел Журавлев

Ръководител на представителството на Руско сътрудничество в България

 

 

Поздравителен адрес от председателя на Държавна агенция за българите в чужбина

 

Уважаеми госпожи и господа,

От името на Държавната агенция за българите в чужбина и лично от свое име поздравявам най-сърдечно организаторите, домакините и участниците в инициативата.

Благодаря на Сдружение „Музите“‚ с председател Христина Кръстева за поканата да партнираме и на Дванадесетото издание на проявата през 2017 г. И да съберем в една изложба таланта и родолюбието на най-младото поколение българи в чужбина.

      Надявам се, че в бъдеще партньорството ни ще продължи, като израз на нови проекти, посветени на творчеството и разбирателството между младите хора от България и по света.

На добър час!  

Петър Харалампиев

Председател на Държавна агенция за българите в чужбина

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ДО ОРГАНИЗАТОРИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ В ЕДИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ „МУЗИТЕ“ – СОЗОПОЛ, 2016

Уважаеми госпожи и господа,

От името на Държавната агенция на българите в чужбина и лично от свое име поздравявам най-сърдечно организаторите, домакините и участниците в инициативата.

С любезното съдействие на община Созопол, млади таланти от България и чужбина ще творят през следващите дни в една атмосфера, съчетаваща по неповторим начин древно и настояще. Вярвам, че обмяната на творчески идеи ще сближи участниците и ще ги вдъхнови за нови творчески успехи. Изкуството сближава хората и допринася светът ни да бъде още по-красив.

Благодаря на сдружение „Музите“ с председател Христина Кръстева за поканата да партнираме и на Единадесетото издание на проявата през 2016 г. И да съберем в една изложба таланта и родолюбието на най-младото поколение българи в чужбина. Надявам се, че партньорството ни ще продължи, намирайки израз в нови проекти, посветени на творчеството и разбирателството между младите хора от България и по света.

На добър час!

Борис Вангелов

Председател на Държавна агенция на българите в чужбина

Г-жа МАРГАРИТА ПОПОВА – ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ прие отправената покана за патронаж на юбилейното 10-то издание на Международен Младежки фестивал на изкуствата «Музите».

Оценявайки  фестивала «… с особено удоволствие и с очаквания за сериозен позитивен отзвук‘‘ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ пожела «… вдъхновените усилия на организаторите на фестивала, както и творческият заряд на младите участници да доближават съвременното ни общество до най-ценното от образа на класическите МУЗИ – красота, добронамереност и хармония в света‘‘.

Поздравителен адрес

Уважаеми госпожи и господа,

От името на Държавната агенция на българите в чужбина и лично от свое име поздравявам най-сърдечно организаторите, домакините и участниците в инициативата.

Надявам се, че партньорството ни ще продължи, намирайки израз в нови проекти, посветени на творчеството и разбирателството между младите хора от България и по света.

На добър час!

Борис Вангелов

Председател на Държавна агенция на българите в чужбина

ПОСЛАНИК

РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ

СОФИЯ

 

 

 

 

          Уважаеми г-н Рейзи, Кмет на Созопол,

          Уважаеми Организатори от Сдружение „Музите”,

 

          Имам честта да изразя искрената си благодарност на Кмета на Созопол и Организаторите на този Х-ти Международен Младежки Фестивал на Изкуствата за поканата Ви до Посолство на Република Индонезия да вземе участие във Вашия важен Фестивал тази година заедно с участници от четири континента.

          Това е втората ми визита в Созопол. По време на първото ми посещение бях впечатлен от красотата на града, както и от гостоприемството и креативността на гражданите му. За мен Созопол е един от най-красивите български морски курорти, съчетал античност и съвременност и допринасящ за благоденствието, добрия имидж и привлекателността на България сред младите хора по света и всички гости, които желаят да почустват, да видят и да се насладят на красотата и мъдростта на традиционните народни изкуства от България и много други държави.

          Този Международен Младежки Фестивал на Изкуствата е един от примерите за креативността на Созопол. Индонезийското участие във фестивала е представено от два традиционни танца и изложба на картини от батик. Двата традиционни танца се изпълняват от две танцуващи дами – една индонезийка и българско момиче. Изложбата на индонезийски картини батик показва както индонезийски, така и български творби. Това е начинът, по който ние виждаме смесването между индонезийската и българската култура с цел по-добро разбирателство и промотиране на добрите културни отношения между нашите две нации.

          Аз и Посолството на Република Индонезия бихме желали да пожелаем въображение, постоянство, вдъхновение, и добро здраве за Вашите благородни дейности и постижения в бъдеще за обединяване на талантливи младежи, които разпръскват светлината и радостта си по света.

          Успех на всички Вас!

 

 

Бунян Саптомо

Посланик на Република Индонезия

Уважаеми господа,

Имам удоволствието да се обърна към вас, за да пожелая успех на десетото издание на Международния младежки фестивал на изкуствата „Музите“, който ще бъде открит в Созопол на 5 юли.

Като подновявам благопожеланията си Ви поздравявам най-сърдечно.

Гийермо АСРАК

Посланик