ВИЦЕПРЕЗИДЕНТЪТ НА Р БЪЛГАРИЯ – ПАТРОН НА XI ММФИ „МУЗИТЕ“

До г-жа Христина Кръстева

Председател на Сдружение „Музите“

Уважаема г-жо Кръстева,

        Потвърждавам своята подкрепа и за предстоящото издание на фестивала,който през настоящата година – по време на юбилейното си 10 –то провеждане – показа чрез организаторите, участниците и своята публика стремеж и възможности да сближава творческите личности от различни държави и култури и да насърчава взаимното споделяне на ценности.

        Вярвам, че през 2016 г. тази традиция ще бъде успешно продължена и обогатена.

Маргарита Попова

Вицепрезидент на Република България