Г-жа МАРГАРИТА ПОПОВА – ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ прие отправената покана за патронаж на юбилейното 10-то издание на Международен Младежки фестивал на изкуствата „Музите“. Оценявайки  фестивала „… с особено удоволствие и с очаквания за сериозен позитивен отзвук‘‘ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ пожела „… вдъхновените усилия на организаторите на фестивала, както и творческият заряд на младите участници да доближават съвременното ни общество до най-ценното […]

Поздравителен адрес Уважаеми госпожи и господа, От името на Държавната агенция на българите в чужбина и лично от свое име поздравявам най-сърдечно организаторите, домакините и участниците в инициативата. Надявам се, че партньорството ни ще продължи, намирайки израз в нови проекти, посветени на творчеството и разбирателството между младите хора от България и по света. На добър час! […]

Г-жа МАРГАРИТА ПОПОВА – ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ прие отправената покана за патронаж на юбилейното 10-то издание на Международен Младежки фестивал на изкуствата „Музите“. Оценявайки  фестивала „… с особено удоволствие и с очаквания за сериозен позитивен отзвук‘‘ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ пожела „… вдъхновените усилия на организаторите на фестивала, както и творческият заряд на младите участници да доближават съвременното ни общество до най-ценното […]