ПОСЛАНИК

РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ

СОФИЯ

 

 

 

 

          Уважаеми г-н Рейзи, Кмет на Созопол,

          Уважаеми Организатори от Сдружение „Музите”,

 

          Имам честта да изразя искрената си благодарност на Кмета на Созопол и Организаторите на този Х-ти Международен Младежки Фестивал на Изкуствата за поканата Ви до Посолство на Република Индонезия да вземе участие във Вашия важен Фестивал тази година заедно с участници от четири континента.

          Това е втората ми визита в Созопол. По време на първото ми посещение бях впечатлен от красотата на града, както и от гостоприемството и креативността на гражданите му. За мен Созопол е един от най-красивите български морски курорти, съчетал античност и съвременност и допринасящ за благоденствието, добрия имидж и привлекателността на България сред младите хора по света и всички гости, които желаят да почустват, да видят и да се насладят на красотата и мъдростта на традиционните народни изкуства от България и много други държави.

          Този Международен Младежки Фестивал на Изкуствата е един от примерите за креативността на Созопол. Индонезийското участие във фестивала е представено от два традиционни танца и изложба на картини от батик. Двата традиционни танца се изпълняват от две танцуващи дами – една индонезийка и българско момиче. Изложбата на индонезийски картини батик показва както индонезийски, така и български творби. Това е начинът, по който ние виждаме смесването между индонезийската и българската култура с цел по-добро разбирателство и промотиране на добрите културни отношения между нашите две нации.

          Аз и Посолството на Република Индонезия бихме желали да пожелаем въображение, постоянство, вдъхновение, и добро здраве за Вашите благородни дейности и постижения в бъдеще за обединяване на талантливи младежи, които разпръскват светлината и радостта си по света.

          Успех на всички Вас!

 

 

Бунян Саптомо

Посланик на Република Индонезия